Vermogensbeheer, vermogensbeheerders en beleggingsfondsen

Bent u op zoek naar een goede vermogensbeheerder? Of wilt u meer informatie over vormen van vermogensbeheer? Veel vermogende particulieren laten het beheer van hun vermogen over aan anderen. Aan personen die gespecialiseerd zijn in het beheren en uitbouwen van vermogen.

Op deze site geven wij u zo volledig mogelijke informatie over vermogensbeheer en vermogensbeheerders. Van geschiedenis van vermogensbeheer, uitleg wat vermogensbeheer is, tot mogelijkheden voor vermogensbeheer. Ook is er een overzicht van alle vermogensbeheerders in uw regio opgenomen.

Nadrukkelijk richten wij ons met deze website niet op actualiteiten op het gebied van vermogensbeheer. Wij beogen een bron te zijn van achtergrondinformatie over vermogensbeheer. De opname van adresgegevens van vermogensbeheerders vormt daarbij de brug naar koersen en actualiteiten.

Geschiedenis

Vermogensbeheer bestaat (in primitieve vorm) al zolang de mensheid bestaat. De eerste vormen van vermogensbeheer in enige vorm van betekenis ontstonden in de 16e eeuw, het zogenaamde VOC tijdperk. De schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie vertegenwoordigden vaak een behoorlijk vermogen. Kooplieden op de beurs speculeerden op basis van een informatievoorsprong door koeriers die nieuws van de schepen brachten die het Kanaal passeerden. Lees meer over de geschiedenis van vermogensbeheer.

Modern vermogensbeheer

Bij veel vermogensbeheerders kunt u tegenwoordig zelf een keuze maken in welke mate u risico wil nemen. De keuze varieert van zeer defensief tot zeer offensief. Grote vermogensbeheerders hebben dit vaak ondergebracht in offensieve en defensieve beleggingsfondsen. De kleinere vermogensbeheerder belegt via een broker voor zijn klant.

De mate waarin u risico wilt nemen bij beheer van uw vermogen hangt nauw samen met het doel van het vermogen. Als het gaat om opgebouwd vermogen ten behoeve van het pensioen, waarbij het om vermogensbeheer voor korte periode gaat, zal de beleggingsstrategie waarschijnlijk erg defensief zijn. Voor pensioenopbouw met lange beleggingsperiode zal de vorm van vermogensbeheer waarschijnlijk meer offensief zijn. Een dergelijke strategie voor het beheer van uw vermogen wordt bepaald aan de hand van een checklist. Daarin komen vragen voor als:

- In hoeverre beschikt u over financiële reserves als (een deel van) uw belegd vermogen wegvalt?
- Hoeveel jaar heeft u ter beschikking voor de opbouw van uw vermogen?
- Wat is uw beleggingsdoelstelling
- Bij welke tussentijdse daling van uw beheerd vermogen voelt u zich nog steeds comfortabel?

Lees hier meer informatie over vermogensbeheer

This player requires Adobe Flash Player 10 or greater. Download here.

For more information on the video player provided on this site, visit Streamingbolaget.

Tags: Vermogensbeheer   VERMOGENSBEHEERDERS   Soorten vermogensbeheer   Commissionairs    overzicht vermogensbeheerders   beleggingsfondsen   Opleiding tot vermogensbeheer   vermogende particulieren   beheer van vermogen   vermogensbeheerder.