Beleggingsfonds | beleggingsfondsen

Een vorm van vermogensbeheer is om uw vermogen in een beleggingsfonds of meerdere beleggingsfondsen te doen. Belegginsfondsen worden vaak aangeboden door banken. De laatste jaren is er een snelle stijging zichtbaar in het aantal beleggingsfondsen. Daaruit blijkt dat beleggingsfondsen in een behoefte voorzien. Er zijn zowel beursgenoteerde beleggingsfondsen als niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen. Daarnaast zijn er ook nog beleggingsfondsen van verzekeraars.

Er is een grote keus aan beleggingsfondsen: de deelnemer kan beleggen in een fonds van staatsleningen in het Euro-gebied, in een fonds met vastgoed, in aandelenfonds van pharmacie-ondernemingen, etcetera. Het voordeel van beleggingsfondsen is enerzijds gelegen in de schaalgrootte: de kosten van het beheer, die tot op zekere hoogte onafhankelijk zijn van de omvang van het beheerde vermogen, kunnen worden omgeslagen over een veel groter vermogen.

De individuele deelnemer kan echter reeds met betrekkelijk kleine bedragen deelnemen. Voorts is een voordeel dat met betrekkelijk kleine vermogens reeds een grote mate spreiding kan worden verkregen over meerdere aandelen of aandelensectoren (of welke typen beleggingen het in casu betreft): men koopt als het ware een dwarsdoorsnede van de totale beleggingsportefeuille.

Beleggingsfonds   AANDELENFONDS   Soorten beleggingsfondsen   Open en gesloten fondsen    handel in beleggingsfondsen   beleggingsfondsen   aandelenfonds