Open en gesloten beleggingsfondsen

Vanuit juridisch oogpunt worden beleggingsfondsen als volgt gesplitst:
- In Nederland gevestigde beleggingsmaatschappijen
- Open fondsen voor gemene rekening
- Besloten fondsen voor gemene rekening
- Open beleggingsmaatschappijen (NV)
- Besloten beleggingsmaatschappijen (BV)
- Buitenlandse vennootschappen

Handel in open, besloten en buitenlandse vennootschappen vindt plaats op basis van vraag en aanbod. Daardoor wordt de uiteindelijke prijs van een aandeel of fonds bepaald. Bij beleggingsfondsen kan de handel op een andere manier plaatsvinden. Dit is het verschil tussen open en gesloten beleggingsfondsen.

Open-end Beleggingsfondsen
Op basis van de intrinsieke waarde van de onderliggende belegging is het fonds altijd bereid participaties in te kopen of uit te geven. De handelsprijs zal dan altijd rond de intrinsieke waarde liggen.

Closed-end Beleggingsfondsen
Het aantal uitstaande participaties staat vast. Het fonds handelt niet in de participaties. De prijs waartegen verhandeling plaatsvind is gebaseerd op vraag en aanbod en kan aanmerkelijk afwijken van de intrinsieke waarde

Semi-open-end
Een tussenvorm. Het fonds zal als open-end opereren zonder zich te verplichten.