Beroepsorganisatie

Het toezicht op vermogensbeheer vindt op diverse niveaus plaats. Een toenemend aantal Nederlandse financiële instellingen en hun werknemers (vermogensbeheerders, adviseurs en handelaren) is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI) als de organisatie of geregistreerde (de werknemer) en is daarmee onderworpen aan de tuchtrechtspraak van het DSI. Het overgrote deel van de werkgevers in de financiële sector inmiddels deelnemer aan het DSI is, en dat een groot aantal (potentiële) werkgevers in de sector een registratie van de (beoogde) werknemer verlangt. Een cliënt die klachten heeft over de wijze waarop hij door zijn financiële instelling (meestal een bank) (of diens medewerker) is behandeld kan hierover bij de klachtencommissie het DSI zijn beklag doen. Het DSI kan in zijn beslissing een geldelijke vergoeding toekennen. Het DSI kan ook zelfstandig tuchtrechtelijke maatregelen aankaarten bij zijn tuchtcommissie.

Voorts kunnen consumenten van financiële diensten zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, dat vanaf 1 april 2007 een aantal taken van het DSI heeft overgenomen. De Ombudsman van het Kifid (en in tweede instantie de Geschillencommissie) kunnen bij wege van bindend advies uitspraak doen over geschillen tussen consumenten en financiële instellingen.