Soorten vermogensbeheer

Individueel vermogensbeheer

Bij individueel vermogensbeheer wordt door een persoon een vermogen aan een beheerder ter belegging toevertrouwd. Dit kan een bancaire instelling zijn, maar ook een gespecialiseerd vermogensbeheerder. Er worden afspraken gemaakt over de wijze waarop dat beheer zal geschieden. Welke vrijheid heeft de beheerder bij zijn aankoopbeslissingen? Hoe rapporteert hij aan zijn opdrachtgever? Normaal gesproken zijn met individueel vermogensbeheer tamelijk hoge bedragen gemoeid. Een ondergrens van €100.000 is vaak gebruikelijk.

 

Collectief vermogensbeheer

Hiervoor bestaan twee mogelijkheden:

- Collectief vermogensbeheer in beleggingsfondsen

- Collectief vermogensbeheer in pensioenfondsen